قلب چیست؟

"قلب" مهمانخانه نیست که آدمهابیایند،دوسه ساعت یا دوسه روز درآن بمانندوبعد بروند،


قلب لانه گنجشک نیست که دربهارساخته شودودرپاییز باد آن راباخودش ببرد،

"قلب"راستش نمیدانم چیست امااین را میدانم که فقط جای آدمهای خیلی خوب است،


"قلب" چاه دلخوری نیست که به وقت بدخلقی،سنگریزه ای بیندازی تاصدای افتادنش رابشنوی!

"قلب"آیینه ای ست که باهر شکستن،چندتکه میشودوپکپارچگی اش ازهم می پاشد...


"قلب"قاصدکی ست که اگرپرهایش رابچینی،دیگربه آسمان اوج نمیگیرد،

"قلب"برکه ای ست که آرامشش به یک نگاه بهم میخورد،

"قلب"اگربتواند کسی رادوست بدارد،خوبی هاوحتی زخم زبانهایش رانقش دیوارش میکند،


حال،اینکه قلب چیست،بماند!

فقط این رامیدانم؛"قلب"وسعتی دارد به اندازه حضورخدا...

من حرمی مقدس تر از قلب، سراغ ندارم...

/ 2 نظر / 27 بازدید
زهرا

اینی که می کشم ، درد نبودنت تو این روزا نیست ؛ تاوان بودنت تو اون روزاست ! . . . دلم برا تو که نه ، ولی برا کسی که فکر می کردم تو بودی تنگ شده ! . . . این روزها تو را فقط به اندازه ی یک اشتباه می شناسم ! . . . سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار ! دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید ! . . . شماره بعضیارو باید تو گوشیت نگه داری ، نه واسه اینکه بهشون زنگ بزنی ، واسه اینکه اگه اونا زنگ زدن جواب ندی … . . . بعضـی هـا دستشـان « رو » میشـود؛ اما رویشـان کم نمیشــود…! . . . گاهی احساس میکنی که اگه وقت بذاری و به یه سیب زمینی پخته عشق بورزی، بیشتر جواب میده تا به بعضی آدما … . . . کاش همه می فهمیدند که دل بستن به کلاغی که دل دارد، بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر زیبا دارد … . . . اسمت چی بود؟ می خواهم بن بست های زندگی ام را به نامت کنم… .

آرزو پرستش

اگر در قلبت خدا نباشد به خود، قلبت و خدا ظلم کرده ای[ناراحت]