کویر...

اینجا کویر است...
آسمانِ اینجا، بارانی ست
ستاره باران...
مهتاب باران...
خورشید باران...
گرما باران...
شن باران...
نمک باران...
پر است از گم شدگان
تشنگان...
آسمانِ اینجا، ابری نیست
اینجا بارانی ست
آسمان اینجا بس ناجوانمردانه بارانی ست
کویر همیشه بارانی می ماند...

/ 2 نظر / 26 بازدید
فاطمه

اینجا کویر است و چه زیبا قلب من با زادگاهش انس گرفته است... قلب من هم همیشه بارانی ست... زخم باران... درد باران... اندوه باران... اشک باران... اما کویر قلب من با کویر شهرم تفاوت دارد... هوای قلب من همیشه ابری ست