گاهی دوست داری خودت نباشی

دیدی گاهی دوست داری خودت نباشی؟؟؟؟
کفشاتو درمیاری
به اطرافت نگاه میکنی
وقتی دیدی کسی حواسش نیست
آروم پا به فرار میذاری
دور میشی...
از خودت...

/ 1 نظر / 28 بازدید
فاطمه

اما آدم هیچ وقت نمیتونه از خودش فرار کنه وقتی از خودت فرار کردی دوباره اسیر میشی خود واقعیت میاد سمتت و خود واقعیت جلوت قد علم میکنه...