دلم گاهی دلش آشفتگی می خواهد انگار

دلم گاهی دلش آشفتگی می خواهد انگار

کمی از دوریت آزردگی می خواهد انگار

 

کنارمحرمان رسوا شدن افسون چه باکی

کنار همدلان آوارگی می خواهد انگار

 

اگر چشمان من از غم رهایی یابد ای کاش

همانگه چون دلم دیوانگی می خواهد انگار

 

چه گویم هرچه گویم آن دلش راضی نباشد

چه فهمیدم؟دلم بیچارگی می خواهد انگار

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
زهرا

شايد دل من عروسكي از چوب است مثل قصه پينوكيو ،محبوب است اما چه دماغي دارد اين بيچاره از بس كه نوشته: حال من خوب است...