قول دادم به کسی غیر تو عادت نکنم

 قول دادم به کسی غیر تو عادت نکنم
از غم انگیزی این عشق شکایت نکنم

من به دنبال تو با عقربه ها می چرخم
عشق یعنی گله از حرکت ساعت نکنم

عشق یعنی که تو از آن کسی باشی و من
عاشقت باشم و احساس حماقت نکنم !

چه غمی بیشتر از این که تو جایی باشی
بشود دور و برت باشم و جرات نکنم...

عشق تو از ته دل عمر مرا نفرین کرد...
بی تو یک روز نیامد که دعایت نکنم !

بی تو باران بزند خیس ترین رهگذرم
تا به صد خاطره با چتر خیانت نکنم

بی تو با خاطره ات هم سر دعوا دارم...
قول دادم به کسی غیر تو عادت نکنم !


علی صفری


/ 2 نظر / 27 بازدید
زهرا

بی تو باران بزند خیس ترین رهگذرم تا به صد خاطره با چتر خیانت نکنم مثل همیشه عالی[قلب]

فاطمه

عاشقی یعنی وقتی یکی با قصاوت قلب و کمال نامردی دلتو شکست، غرورتو زیر پاش له کرد تو در جواب با همه ی وجود بگی بازم دوست دارم عزیزترینم....