آغوش خالی

رو دلم یه کوه غصه ست، پُرَم از آغوش خالی

میگن این آخر قصه ست، تُو برای من محالی


به هوایِ تُورو داشتن، دل دادم به دل جاده

میگن این جنون محضه فکرتم برام زیاده


جاده خسته شده بس که منو توو راه تُو دیده

رمقی براش نمونده، اون بجای من بریده


تُو چرا اینهمه خوبی تا نتونم بی تو باشم؟

حتی یه لحظه نتونم از خیال تُو جدا شم


بی تو بودن دیگه کم کم داره جونمو میگیره

من یه ماهیم تُو دریا، ماهی توو خشکی میمیره


یه نسیم خوبی اومد عطره تُو انگار باهاشه

این نفس رو پس نمیدم تاوونِش هرچی که باشه


این نفس رو پس نمیدم

تاوونش هرچی که باشه
/ 0 نظر / 38 بازدید