خدا یکی ست

یوسف می دانست تمام درها بسته اند !؟


اما باز به سوی درهای بسته دوید!!


و درهای بسته یکی یکی برایش باز شدند؟؟

.

.

.
اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند باز بدو ؛


چون

خدای تو و یوسف یکیست ...

/ 5 نظر / 24 بازدید
الهه

خدایا عاجزم ، یاریم ده

الهه

چند باره اومدم اما چرا آپدیت نمیشین؟

محمد داداشی

خدایـــــــــا... بــــــــازم شڪــرِت... نه ڪســـــی دلِــــش برام تنــگ میشه... نه ڪســـی عاشِقَمــه... نه ڪســي ازنبودنَــم غصّـــه میخـــوره... خــیـــــالَـــم راحتـــــه... به ڪســـي.. ☜بعدِمرگَــم☞ پــــــاسخگونیستَم...